Våre tjenester

Vi er et helt unikt begravelsesbyrå.

Med vår kirkelige tilknytning og forankring

er vi godt bevandret i sorglandskapet,

og dermed godt rustet til å være veivisere med tro, håp og kjærlighet.

 

Alle våre tjenester kjennetegnes av:
-sosial innovasjon og nytenkning

-rimelige priser uten overraskende tillegg
-medvirkning og involvering
-bærekraft og miljøfokus
-menighetstilknytning

 

Vår Visjon er:

Livet Lever -

Det handler om å formidle de unike livshistoriene på verdig vis,

og å løfte frem livets, troens og håpets muligheter.