Hva kan vi hjelpe med?

Vi vil først og fremst gå et stykke vei sammen

og løfte frem livet slik det var og ble,

gjennom verdig formidling av livshistorien som er avsluttet.

Vi er godt bevandret i sorglandsskapet

og formidler erfaringer og kunnskap slik at vi sammen finner måter å gjøre ting på

som kjennes riktig i det enkelte tilfellet.