Top Image
Velkommen til

Kirkelig Gravferdshjelp

Et begravelsesbyrå 
med rimelige priser
der overskuddet går tilbake til nærmiljøet

Top Image

Et menighetseiet selskap som går nye veier

Eid av åtte av menigheter i Drammen kommune
Bragernes, Nedre Eiker, Strømsgodset, Konnerud, Skoger, Fjell, Tangen og Svelvik.

De åtte menighetene som eier og driver begravelsesbyrået Kirkelig Gravferdshjelp AS tenker nytt når det gjelder å finne veier for å styrke lokale sosiale tiltak.

Overskuddet går til aktiviteter i nærmiljøet:
- Barne- og ungdomsarbeid
- Sosiale tiltak for eldre
- Og andre aktiviteter arrangert av menighetene

Selskapet ønsker å samarbeide med små, lokale leverandører,
og etterstreber bærekraft og fornuftige og rimelige priser.

Rimelige og forutsigbare priser er viktig
 
Top Image

I troen, håpets og kjærlighetens tjeneste

Med varme og verdighet ønsker vi å hjelpe deg når du opplever dødsfall.

Vi håndterer alt fra henting til planlegging og gjennomføring av seremoni.

Dersom dere ønsker å være deltagende i stelle eller sette personlig preg på seremonien med for eksempel tegninger fra barna så tilrettelegger vi for dette.

Vi har også god kontakt med menigheter som tilbyr sorggrupper eller annen oppfølging i etterkant.