Hjelp ved dødsfall

Sjelden er så mange ulike følelser i sving som ved et dødsfall eller ved en avskjed.

Sorg er ikke bare en ting, og sorg har ikke bare ett uttrykk.

Hvert liv er unikt og hver livshistorie er forskjellig.

Uansett står man gjerne temmelig uforberedt og overveldet i dagene etter et dødsfall.
På denne aller første etappen er vi i Kirkelig Gravferdshjelp her

for å lose gjennom et kanskje uoversiktlig terreng

av praktiske avgjørelser og avveininger, før den siste avskjeden i et kirkerom. 

Delt byrde er halv byrde, er det noe som heter, og det kan utgjøre en stor forskjell

å oppleve at vi er flere som bærer og deler sorgen og savnet.
Mange rundt oss vil så gjerne støtte og være der, men det kan være vanskelig å vite med hva.

Gi dem en utfordring og be om en hjelpende hånd,

og kjenn at dere er flere til å dele byrdene.