Annonsering i avisen

Få ord som rommer mye-

Det er kunsten ved utformingen av en følelsesladet annonsering av et tap.

 

Tenk igjennom hva og hvem som bør nevnes,

og hvor det er naturlig å bekjentgjøre dødsfallet.

Se i Menyen under Våre tjenester

for utfyllende og konkret hjelp til utformingen.