Top Image
Velkommen til et unikt begravelsesbyrå

Kirkelig Gravferdshjelp

Livet er skjørt.
Døden spør ikke om lov.
Døden tar, og vi står fattigere igjen etter dens besøk.
Vi i Kirkelig Gravferdshjelp
ønsker å være hender som hjelper
og føtter som har tråkket løype
gjennom dager med sorg.

Top Image

Et menighetseiet selskap som går nye veier

Åtte av menighetene i Drammen kommune 
eier og driver begravelsesbyrået Kirkelig Gravferdshjelp AS. 
Vi ser det som et folkekirkelig oppdrag
å tenke nytt om å bidra i samfunn og lokalmiljø
med verdiforankret næring og aktivitet. 
Overskuddet går tilbake til lokalmenighetenes arbeid blant barn unge og eldre.
Selskapet vårt samarbeider med små, lokale leverandører,
og etterstreber bærekraft og fornuftige og rimelige priser.
Dette er sosialt entreprenørskap!
Deltagelse og medvirkning er stikkord
når vi sammen lager en verdig og varm avskjed.
Top Image

I troen, håpets og kjærlighetens tjeneste

"Å holde en annens liv i sine hender" sammenfatter godt
Kirkelig Gravferdshjelp sin etiske forankring imøte med sørgende. 
Vi ønsker å skape likeverdige møter oss sårbare mennesker imellom.
Det er vår og manges erfaring at den kristne troen og håpet 
har slitestyrke og muligheter i seg, til å bære når alt brister, 
holde når alt faller sammen,
og trassig bevise at dødskreftene ikke er de sterkeste.
Alt dette kan bli en ressurs når en må finne nytt fotfeste
fordi livet ikke kan fortsette som før.

"Så blir de stående disse tre; tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten." (Korinterbrevets 13.kapittel)